Transformatie monument Hembrugterrein

Opdrachtgever
Particulier
Functie
Wonen
Oppervlakte
circa 250 m2
Status
In uitvoering
Plaats 
Hembrug Zaandam
Projectteam
ir. Jasper Felsch |Leon Broeren | Julie Fuchs

Het monument op dit kazerne terrein wordt getransformeerd in een duurzaam woon-werk gebouw.

Het Hembrugterrein ligt aan de Oostzijde van Zaandam aan het Noordzeekanaal en Zijkanaal G. Het Hembrugterrein is sinds het einde van de 19e eeuw in gebruik als een belangrijke locatie in Nederland voor de militaire industrie. Hier bevonden zich wapen-, munitie en patronenfabrieken. Deze fabrieken lagen in een uitgestrekt groen bosgebied en het gebied was niet toegankelijk voor publiek. 

De (militaire) industrie heeft zijn activiteiten uiteindelijk in 2003 verplaatst en het terrein verlaten. In 2013 is de herontwikkeling van het terrein gestart, met tal van initiatieven, bedrijfjes in de culturele sector, kunstenaars en zelfstandigen die zich hier vestigden.

Lees meer

Wij zijn blij dat we in samenwerking met Jasper het complexe ontwerp- en proceduretraject hebben doorlopen. Daarnaast experimenteren we met 3D geprinte stalen dakranden in de nieuwe elementen. Super dat dat geslaagd is!

Gij en JulieMX3D