Ontwerp transformatie KPN gebouw gereed

We hebben in opdracht van Vis Vastgoed en Creative Housing een ontwerp gemaakt voor de transformatie van het KPN gebouw in Amsterdam West naar 32 woningen. Het KPN gebouw is verbonden met het aangrenzende gemeentelijke monument de flat de Verfdoos, met zijn typerende Mondriaan kleuren. Er is een zeer hoge duurzaamheidsambitie voor Dieze transformatie geformuleerd op het gebied van natuurinclusies bouwen, energie, water en materiaalgebruik. Het bestaande gebouw wordt zoveel mogelijk hergebruikt en wordt opgehoogd met twee nieuwe verdiepingen. In de verdere ontwerp uitwerking zullen de duurzaamheidsthema’s verder vorm krijgen.

In opdracht van Vis vastgoed en Creative Housing wordt het KPN gebouw in Amsterdam West naar woningen getransformeerd met een hoge duurzaamheidsambitie.

John Vis, Vis vastgoed | Creative housing